PUVA-behandling, (1. led efter lægemidlet p(soralen) og UVA-lys, ultraviolet lys, type A), behandling af især psoriasis med langbølget ultraviolet lys efter forudgående indtagelse af lægemidlet psoralen, se hudsygdomme (behandling).