PROUT, fork.f. Progressive Utilization Theory, politisk organisation under Ananda Marga, der kritiserer såvel kapitalistisk som socialistisk materialisme og tilskynder til individuel ansvarlighed og social retfærdighed.