PKU eller phenylketonuria er det samme som Føllings sygdom.