PFA Pension, forsikringsselskab, stiftet 1917 under navnet Pensionsforsikringsanstalten. Aktieselskab af Funktionær-, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationer. Formålet var med socialt sigte og på liberalistisk grundlag at sikre funktionærer pensioner, der kunne medtages ved jobskifte. PFA-koncernen, der efter vedtægterne fortsat kun kan udbetale maks. 50.000 kr. i udbytte til aktionærerne, er nu landets største livs- og pensionsforsikringsselskab med en årlig præmieindtægt på 14,2 mia. kr. (2007).