P. Grunth, Poul Grunth, 1878-1962, dansk dyrlæge, fra 1906 docent i beslaglære, 1922-49 professor i veterinærvidenskab ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Grunth skrev flere veterinærhistoriske afhandlinger foruden monografien Beslaglære (1913). Hans meget store samling af hestesko m.m. er senere indgået i Landbohøjskolens veterinærmedicinske museum.