P.A. Castberg var en dansk læge og døvepædagog. Castberg fik tidligt interesse for opdragelse og undervisning af døvfødte børn og blev i 1807 forstander for det nyindviede Kgl. Døvstummeinstitut. Ved hans død havde skolen 58 elever og 14 lærere, hvoraf den ene halvdel underviste i almindelige skolefag, den anden i håndværksfag. Af betydning for moderne døveundervisning er Castbergs indsats for indførelse af skolepligt for døve børn (1817) samt hans udvikling og beskrivelse af et dansk tegnsprog.