Oulun lääni, sv. Uleåborg län, amt i det nordlige Finland, der omfatter den midterste del af landskabet Pohjanmaa (Österbotten) og strækker sig tværs over landet fra Den Botniske Bugt til den russiske grænse; 56.868 km2, 451.800 indb. (1996). Terrænet er ret jævnt og hæver sig i øst til et 200-300 m højt plateau med spredte toppe på 400-500 m, især omkring vildmarks- og turistområdet Kuusamo mod NØ. Store arealer er dækket af moser og dermed mindre egnet til planteproduktion, herunder skovbrug. Den vigtige vandkraftselv Oulujoki med søen Oulujärvi afvander området til Den Botniske Bugt med udløb ved amtets hovedby, Oulu. Størstedelen af befolkningen og den økonomiske aktivitet findes i kystregionen; i indlandet er Kajaani den største by. Landbruget fremstiller især mejeriprodukter, mens industrien forarbejder træ og malme; i byen Raahe findes et stålværk. Med statslig støtte forsøger man at styrke erhvervslivet gennem udvikling af forskningsprægede virksomheder, specielt i universitetsbyen Oulu.