Ottokar Czernin, 1872-1932, østrig-ungarsk greve og politiker. Czernin var medlem af den bøhmiske landdag fra 1903 og senere af det østrigske andetkammer, hvor han bl.a. forsøgte at forsone de tysktalende og tjekkerne i Østrig-Ungarn og fastholde gamle adelige rettigheder. Som rådgiver for tronfølgeren Frans Ferdinand repræsenterede Czernin en konservativ politik, der søgte at sikre Østrig-Ungarns beståen og at ligestille nationaliteterne i riget. Som udenrigsminister fra 1916 var det hans mål at tilvejebringe en hurtig afslutning på 1. Verdenskrig, men han måtte træde tilbage i april 1918 efter "Sixtusaffæren", der afslørede en østrig-ungarsk enegang uden om Tyskland i fredsbestræbelserne.