Otto af Freising, 1114-1158, tysk biskop og historieskriver. Præget af sin halvbror kejser Konrad 3.s nederlag og stærkt påvirket af Augustins berømte værk De civitate Dei skrev Otto 1143-47 en verdenskrønike, Historia de duabus civitatibus. Her blev den verdslige historie skildret parallelt med kirkehistorien, fx markerede Investiturstriden tidernes aften. Ti år efter, da hans nevø Frederik 1. Barbarossa var blevet tysk kejser, anlagde Otto et mere optimistisk syn på Tysklands historie i værket Gesta Frederici I Imperatoris (da. Kejser Frederik Barbarossas Historie, 1943), der blev fortsat indtil 1160 af Ottos sekretær, Rahewin.