Otto Katharus Lind, 1920-2000, dansk general. Lind arbejdede under besættelsen for Generalstabens efterretningstjeneste og blev arresteret af Gestapo i 1944, men røbede intet trods voldsom tortur. Lind har bl.a. været chef for Enhedskommandoen, og 1984-85 var han forsvarschef. Han var endvidere medstifter af sammenslutningen Folk og Forsvar.