Otto J.M. Kofoed-Hansen, Otto Joachim Moltke Kofoed-Hansen, 1854-1918, dansk søofficer. Han blev i 1911 viceadmiral og dermed marinens chef. 1914-18 var han chef for flådens overkommando. Som sin tids førende søstrateg arbejdede Kofoed-Hansen for en neutralitetspolitik, der var acceptabel for Tyskland. Han spillede en afgørende rolle, da den radikale regering Zahle i august 1914 efter lange forhandlinger besluttede at bøje sig for de tyske krav om at spærre de danske stræder med miner.