Otto Hermann Pesch var en tysk katolsk teolog, professor i systematisk teologi i Hamburg. Hans studier drejede sig navnlig om Thomas Aquinas og Martin Luther som nøgleskikkelser i hhv. katolsk og protestantisk teologi. Peschs hensigt var at vise, at forskellen i kristendomssynet ikke er af uoverstigelig art, men bunder i forskellige tilgange til teologien: en intellektuel (Thomas) og en eksistentiel (Luther).