Otto Blixenkrone-Møller, 1912-2006, dansk general. Som officer i hæren var Otto Blixenkrone-Møller aktiv under besættelsen. Han indtog i sin karriere en række indflydelsesrige militære poster, bl.a. som militærattaché i USA 1953-56, general i 1972 samt forsvarschef, indtil han i 1977 trak sig tilbage fra aktiv tjeneste.