Otto Barn, 1204-9.6.1252, hertug af Braunschweig-Lüneburg, sønnesøn af Henrik Løve og gennem sin mor, Helene (d. 1233), tillige nevø af Valdemar 2. Sejr. Otto Barn støttede den danske konge i Nordtyskland og deltog 1227 i Slaget ved Bornhøved på dansk side. Senest 1235 fik han titel af rigsfyrste efter udsoning med den tysk-romerske kejser Frederik 2.