Oslokonventionen, aftale om beskyttelse af Nordøstatlanten (inkl. Nordsøen og Kattegat) mod forurening ved dumpning af affald og andre stoffer, indgået mellem de tilliggende lande (fra Spanien til Island) i Oslo 1972. En kommission, der mødes en gang om året, har styret arbejdet. I 1992 aftaltes det at forene denne konvention med Pariskonventionen til beskyttelse af det samme havområde mod forurening, der kommer fra land. Den forenede aftale, kaldet OSPAR-konventionen, blev endeligt vedtaget af medlemslandene i 1998. Se også hav (havmiljøkonventioner).