Oriflamme, (fransk, af latin aurum 'guld' og flamma 'flamme'), de franske kongers fane i middelalderen. Oriflamme anvendtes 1124-1415 og fik formentlig sit navn, fordi den var rødgylden og forsynet med flammeagtige flige. Kejser Karl den Store skal have fået den i Rom af paven på Mons Gaudii, Glædens Bjerg. Deraf kom fanens andet navn og det franske krigsråb Montjoie Saint-Denis!, idet også Saint Denis forbindes med fanen.