Oregonforliget, aftale fra 1846 mellem USA og Storbritannien om grænsedragningen mellem USA og Canada. I begyndelsen af 1800-t. gjorde både USA og Storbritannien krav på Oregonområdet, og i 1818 etableredes et fælles overherredømme. I 1840'erne gjorde ekspansionister i USA krav på amerikansk overhøjhed over hele det nordvestlige Amerika op til Alaska og den grænse ved 54°40′ n.br., som USA og Rusland i 1824 havde fastlagt i en traktat. De amerikanske krav tilsidesatte således britiske interesser i området, men Oregonforliget fastlagde grænsen ved 49° n.br.