Orde Charles Wingate, 1903-1944, britisk officer. Han ledede 1943-44 den såkaldte Chinditbrigade i en succesfuld guerillakampagne bag de japanske linjer i Burma. Wingate omkom ved en flyulykke, men opnåede myteagtig status som uortodoks lederskikkelse.