Opportunity, amerikansk rumsonde, se Spirit og Opportunity.