Oluf Bang, 1881-1937, dansk dyrlæge, professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Han er kendt for sin forskning inden for fjerkrætuberkulose, smitsom kastning (Brucella) og paratuberkulose. Sammen med den danske læge Vilhelm Ellermann bidrog han til at klarlægge viden om bl.a. overførsel og klassifikation af leukæmi hos høns.