Oksedriveren, andet navn for stjernebilledet Bjørnevogteren.