Ohio River, vandrig biflod til Mississippi i Midtvesten, USA, fra sammenløbet af floderne Allegheny og Monongahela ved Pittsburgh i Pennsylvania (311 m.o.h.) til udløbet ved Cairo i Illinois (98 m.o.h.); længde ca. 2100 km, afvandingsområde ca. 528.000 km2. Floden er ved sluser gjort sejlbar i hele sit løb og er en vigtig transportvej for især kul, malme, kemikalier og andre bulkvarer. Siden en større katastrofe i 1937 har der kun været ubetydelige oversvømmelser fra floden, mens forureningen fortsat er et stort problem.