Ofotbanen, norsk enkeltsporet, elektrisk jernbane mellem Riksgränsen (Sverige) og Narvik ved Ofotfjorden, i alt 42 km. Banen, der ikke er sammenhængende med det øvrige jernbanenet i Norge, blev taget i brug i 1903 til transport af jernmalm fra de svenske miner i Kirunaområdet til isfri havn ved Atlanterhavet, se Malmbanan.