Oddesund, Oddesund, smalt farvand i Limfjorden som forbinder Nissum Bredning med resten af Limfjorden. Oddesund adskiller Thyholm - og dermed Thy - fra Den Jyske Halvø og er på det smalleste sted, ved Oddesundbroen, omkring 500 m bredt og indtil 19 m dybt.