OBO-carrier, (eng., 1. led fork.f. Oil-Bulk-Ore 'olie-massegods-malm', 2. led 'fragtskib'), et som oftest stort skib, der er indrettet til at transportere malm, massegods og/eller olie eller anden flydende ladning. Såvel langskibs som tværskibs er lastrummenes opdeling med skotter meget speciel for at opnå en passende stabilitet under alle lasteforhold og acceptable belastninger af skibsskroget.