OAO, Orbiting Astronomical Observatory, serie af fire NASA-satellitter, hvoraf den mest succesfulde var OAO-3, der senere blev omdøbt til Copernicus; af de tre øvrige var kun den ene virksom efter opsendelsen. Copernicus blev opsendt i 1972 og medbragte UV- og røntgeninstrumenter. Den bidrog bl.a. til observationer af variationer i binære stjernesystemer, som er et vigtigt led i fortolkningen af visse typer af røntgenkilder som sorte huller. I UV-området bidrog Copernicus bl.a. til øget forståelse af stjernevinde fra unge stjerner.