Nyhavn, kanal i København, gravet 1671-73 fra havnen til Kongens Nytorv nord for Charlottenborg. Langs de to kajgader ligger talrige fredede huse, der tidligere tjente handel og håndværk. Efter 1800 blev Nyhavns nordside i stigende grad til den mindre pæne side som hjemsted for hoteller, agenturer for udvandring, sømandsknejper samt anløb for paketfart. Efter 1970 ændredes Nyhavn til mondænt bolig- og kontorkvarter med restauranter. Ved Kongens Nytorv står et anker fra 1857, der er rejst som minde for omkomne danske søfolk 1939-45.