Northolt flyvestation, RAF Northolt, flyvestation ca. 25 km vest for Londons centrum. Skønt flyvestationen primært er militær, betjener den 2014 også mindre civile forretningsfly. Northolt flyvestation åbnede i 1915 og var en aktiv jagerbase under 2. Verdenskrig. Efter krigen blev Northolt en overgang en af Europas travleste lufthavne, da man forud for anlæggelsen af Heathrow Airport ca. 10 km derfra åbnede for civil flyvning.