Norske Rende, Norskerenna, en 50-100 km bred og meget dyb rende i havbunden ud for Norges kyst fra Sognefjorden til Oslofjorden. Ud for Bergen er dybden ca. 300 m, mens den er over 700 m mellem Arendal og Skagen. Renden er formodentlig skabt ved tektonisk virksomhed i Tertiær og uddybet af gletsjererosion under istiden.