Norge, dansk emigrantskib tilhørende Skandinavien-Amerika Linien, der forliste 28.6.1904 ved at sejle på et undersøisk skær i nærheden af Rockall ca. 350 km vest for Hebriderne. Forliset kostede 610 af de 765 ombordværende livet, hovedsagelig russisk-polske og skandinaviske emigranter. Det er dermed dansk skibsfarts hidtil alvorligste ulykke. Norge havde, som det var almindeligt for datidens passagerskibe, ganske utilstrækkelige redningsmidler, idet skibets otte redningsbåde kun var beregnet til 251 personer; en flåde, som skulle kunne tage yderligere 200, viste det sig umuligt at få i vandet.