Norfolksystemet, historisk dyrkningssystem, der med firemarksdrift vekslede mellem vår- og vinterafgrøder, rodfrugter og græs med kløver. Norfolksystemet blev udviklet i SØ-England midt i 1700-t. og vandt fra omkring 1800 efterhånden indpas i landbrug overalt i de tempererede klimabælter med betydeligt kvæghold. Systemet krævede en god og dyb jordbehandling og var i princippet fremherskende indtil vor tids monokulturer.