Nordvestterritoriet, Northwest Territory, territorium i USA, som blev oprettet i 1787 og dækkede området nord for Ohio River, øst for Mississippi River, syd for Great Lakes og vest for Pennsylvania. USA havde fået rådighed over området efter fredsslutningen med Storbritannien i 1783; Nordvestforordningerne af 1785 og 1787 dannede grundlag for optagelse i Unionen og senere for dannelsen af staterne Ohio, Michigan, Indiana, Illinois og Wisconsin.