Nordpacifiske Bækken, den del af Stillehavet, som afgrænses af Hawaiiryggen mod syd og dybgraven ved Aleuterne mod nord. Havdybderne ligger mellem 2000 og 4000 m, og oceanbunden har et forholdsvis fladt relief.