Nordnorge, fælles betegnelse for de tre nordligste fylker i Norge, Nordland, Troms og Finnmark. De omfatter 35% af landets areal og rummer 10% af befolkningen. Bortset fra det flade Finnmark er landskabet præget af store terrænforskelle. Kun langs skærgårdskysten er der tættere befolkede områder; her ligger de gamle fiskevær med deres både og fiskeforarbejdning, som gennem historien har været landsdelens livsgrundlag. Se også Nordkalotten og de enkelte fylker.