Nordisk Flyforsikringspool, sammenslutning af danske og udenlandske forsikringsselskaber, der har til formål dels at tilbyde forsikringsselskabernes nordiske kunder luftfartsforsikring af enhver art, dels at behandle skadessager.