Nordisk Ægteskabskonvention, konvention, der indeholder dels regler om indgåelse og opløsning af ægteskab i de nordiske lande mellem nordiske statsborgere, dels regler om værgemål og adoption. Konventionen, som blev indgået i Stockholm den 6.02.1931, har som hovedformål at lette indgåelse af ægteskab for nordiske statsborgere i de andre nordiske lande og sikre anerkendelse af skilsmisser på tværs af grænserne. Hvad det sidste angår, findes der nu også en Haagkonvention fra 1970 med tilslutning fra en række ikke-nordiske lande samt en EF-forordning (nr. 1347/2000) af 29.05.2000 fra Rådet for Den Europæiske Union.