Nonius Marcellus var en romersk grammatiker fra Nordafrika, hvis encyklopædiske værk De compendiosa doctrina 'En kortfattet lærebog' på 20 afsnit er bevaret på nær det 16. De første 12 afsnit behandler, kun delvis alfabetisk ordnet, grammatiske og andre sproglige spørgsmål; de øvrige omfatter betegnelser for skibe, klædedragter og våben mv. Pga. de mange citater fra romerske forfattere fra omkring Kristi fødsel er værket en vigtig kilde til litteraturen i den romerske republik.