Nogal, dalsystem på Afrikas Horn. Det nordøstlige Somalia modtager kun meget lidt nedbør, men Nogaldalen er forholdsvis frugtbar, da den tilføres vand fra de omgivende bjerge; erosion og oversvømmelser kan dog skabe problemer i visse perioder. Under Den Somaliske Borgerkrig i 1990'erne flygtede mange fra Mogadishu til Nogal.