Nithard, ca. 790-14.6.844, frankisk historieskriver, dattersøn af Karl den Store. Nithard skrev fire små bøger om stridighederne mellem Ludvig 1. den Fromme og hans sønner, for hvem Nithard tog parti. Hans fremstilling er central for vores forståelse af perioden 814-843, men satte sig ikke afgørende spor i eftertidens historieskrivning.