Nils Strandberg Pedersen, f. 1951, dansk læge, der under ansættelse på treponematoseafdelingen på Statens Serum Institut 1978-82 udarbejdede en doktordisputats om syfilisdiagnostik vha. immunologiske metoder. Efter videreuddannelse på københavnske sygehuse var han 1986-89 konstitueret overlæge på samme afdeling på Statens Serum Institut, 1989-98 faglig direktør på instituttet og har derefter været dets administrerende direktør.