Niels Rasmussen Meyer, 3.4.1856-2.4.1935, dansk civilingeniør og telegrafdirektør. Meyer blev ansat ved Statsbanerne i 1880 og var 1882-97 telegrafingeniør ved jyske distrikt. I 1897 blev han udnævnt til telegrafdirektør, en stilling han beholdt, indtil han tog sin afsked i 1922. Han fik afgørende indflydelse på statens telegraf- og telefonnet samt på de koncessionerede telefonselskabers virksomhed.