Niels Ole Rasbech, 1917-1988, dansk dyrlæge, professor i obstetrik og gynækologi ved Landbohøjskolen. Rasbech ydede væsentlige bidrag til forskningen i reproduktionsfysiologi og -patologi. Han forbedrede således metoden til nedfrysning af tyre- og ornesæd, forskede i opsamling og overførsel af befrugtede æg hos køer og var én af de første, der foretog mikrokirurgiske indgreb på embryoner.