Niels Nielsen, Nilaus, 1893-1981, dansk geograf, professor i geografi ved Københavns Universitet 1939-64. Han opbyggede en stærk tradition for eksakte feltstudier i faget. Særlig kendt blev han for sine ekspeditioner til Island 1924-26 og for undersøgelser i Vadehavet med basis i Skallinglaboratoriet, som han oprettede 1930. Disputatsen (1924) omhandlede jernproduktionen i Jylland. Han var den ledende kraft i udbygningen af Geografisk Institut, i fagets modernisering og i dets formidling med bl.a. Atlas over Danmark og som redaktør af Trap: Danmark (5. udg.). Han nød betydelig faglig anseelse, var æresmedlem af ti geografiske selskaber og æresdoktor ved flere universiteter.