Niels Kristian Hermansen, 7.2.1922-7.7.1990, dansk skovøkonom, 1954-74 professor i skovøkonomi og skovpolitik ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og fra 1974 direktør for Direktoratet for de Videregående Uddannelser. Niels Kristian Hermansen var medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og af mange forstlige bestyrelser og udvalg og forfattede både bøger og artikler om skovbrugets driftsøkonomi og skovøkonomiske beregningsmetoder.