Nicolaus fra Lyra, ca. 1270-1349, fransk franciskaner, professor i teologi ved universitetet i Paris og middelalderens berømteste bibelske ekseget. Nicolaus var kyndig i hebraisk og bestræbte sig på at afdække Skriftens bogstavelige mening. Nicolaus' hovedværk, Postilla super totam Bibliam (Kommentar til hele Bibelen), var den mest udbredte kommentar til op i 1500-t. og foreligger i mere end 100 trykte udgaver.