Nicolas Fouquet, 1615-1680, markis af Belle-Isle, fransk embedsmand. Efter en karriere som bl.a. intendant blev Fouquet i 1653 udnævnt til leder af finansvæsenet som tak for sin støtte til kardinal Mazarin under opgøret med Fronden. Med sine forbindelser i finanskredse kunne han rejse store lån til staten, idet han samtidig udnyttede sin position til egen fordel. Tilskyndet af Fouquets rival, Colbert, lod Ludvig 14. ham i 1661 anklage for underslæb; Fouquet skulle bl.a. have anvendt pengene til opførelsen af pragtslottet Vaux-le-Vicomte. Som kunstinteresseret støttede Fouquet bl.a. Corneille, Molière og La Fontaine. I en retssag, delvis forfalsket af Colbert, blev Fouquet idømt livsvarigt fængsel og hans gods konfiskeret.