Nicolaj Edinger Balle, 1744-1816, dansk teolog. På studierejser i udlandet 1766-69 fik Balle et førstehåndsindtryk af oplysningstidens nye liberale idéer på teologiens område med bibeltolkning efter historisk-filologisk metode. Denne påvirkning fik blivende betydning for hans teologiske ståsted, en overvejende konservativ luthersk ortodoksi, og for hans arbejde som teologisk professor ved Københavns Universitet 1772-83. Som Sjællands biskop 1783-1808 var Balle en utrættelig forkæmper for kristendommen over for tidens værdirelativerende tro på fornuft og erfaring. For at imødekomme tidens krav udarbejdede han 1791 Lærebog i den Evangelisk-Christelige Religion; den blev kendt som Biskop Balles Lærebog og dannede frem til midten af 1800-t. grundlag for mange præsters kirkelige undervisning. Samme motiv lå bag Balles indsats for udgivelsen af Evangelisk-kristelig Salmebog, 1798.