Nicholas Hilliard, engelsk maler og guldsmed, hofkunstner hos Elizabeth 1. og Jakob 1. Som miniatureportrætmaler var Hilliard uovertruffen i sin tid med en lysende, næsten emaljeagtig kolorit i kompositioner af udpræget dekorativ fladekarakter. Såvel sengotiske som persiske bogminiaturer regnes for inspirationskilder, ligesom den franske hofkunst, som han lærte at kende under sit ophold i Frankrig 1577-1578/79. Hilliards bedste portrætter viser foruden en ekstrem graciøsitet en for tiden usædvanlig personkarakteristik, understreget af allegoriske billedelementer og indskrifter som fx i Portræt af en ung mand blandt roser (ca. 1588, Victoria and Albert Museum, London).