Nevil Vincent Sidgwick, 8.5.1873-15.3.1952, britisk kemiker, professor i kemi i Oxford. Nevil Vincent Sidgwicks bøger fik vid udbredelse og prægede samtidens kemiske forskning. Electronic Theory of Valency (1927) gav dels en oversigt over andres forskning, dels hans egen teori om kemisk binding. Chemical Elements and their Compounds (1950) var et overblik over den kemi, som på grund af 2. Verdenskrig i ti år ikke havde været samlet.