Nematomorpha, (af gr. nema 'tråd', gen. nematos, og morphe 'form'), d.s.s. hårorme.